Dr. Rajesh Shankar Powar Plastic & Cosmetic Surgeon in Belgaum

Dr. Rajesh Shankar Powar

Plastic & Cosmetic Surgeon, Belgaum

MCH (Plastic Surgery), DNB (Plastic Surgery)

  • 1 Hospital

Specialities

  • Plastic Surgery & Cosmetic Surgery

Practice Information

KLE Hospital, Belgaum

KLE Hospital, Belgaum

Nehru Nagar, Belgaum, Karnataka - 590001

-->