Dr. Shailesh Thanvi Neurosurgeon in Jodhpur

Dr. Shailesh Thanvi

Neurosurgeon, Jodhpur

MBBS, MS (Neurosurgery)

  • 1 Hospital

About


Specialities

  • Neurosurgery

Practice Information

MDM Hospital, Jodhpur

MDM Hospital, Jodhpur

3/4, New MDM Campus, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan - 342003

MON, THU

08:00 AM - 02:00 PM

-->