Nephrology Hospitals in Kanpur

Regency Hospital - Tower 1 Kanpur

Regency Hospital - Tower 1

A-2, Sarvodaya Nagar, Sarvodaya Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

Chandni Hospital Kanpur, Kanpur

Chandni Hospital

9/60, Arya Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208002

Krishna Super Speciality Hospital Kanpur

Krishna Super Speciality Hospital

Near Tatmil Chauraha, 363, Harrisganj, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001

  • 21 Specialities
  • 2 Doctors
Excel Hospital Kanpur

Excel Hospital

14/138, Chunni Ganj, Kanpur, Uttar Pradesh - 208020

Kanpur Medical Centre Kanpur

Kanpur Medical Centre

120/500 (24), Lajpat Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

Vedanta Hospital Kanpur

Vedanta Hospital

Dayal Road, 9/55, Arya Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208002

Kulwanti Hospitals & Research Center Kanpur

Kulwanti Hospitals & Research Center

117/n/8, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh - 2080025

Rama Hospital & Research Centre Kanpur

Rama Hospital & Research Centre

A-1/8, Rama Dental College, Near Kanpur University, Lakhanpur, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024

Ratandeep Hospital & Research Centre Kanpur

Ratandeep Hospital & Research Centre

I-6, Moti Vihar, Near Rawatpur Railway Crossing, Sarvodaya Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208025

Abha Superspeciality Hospital Kanpur

Abha Superspeciality Hospital

10/503-B, Allenganj, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001

  • 14 Specialities
  • 4 Doctors