Padma Shri Awards 2013 (Field of Medicine)

Padma Shri Awards 2013 (Field of Medicine)

 

The 2013 Padma Awards were announced on the eve of the 64th Republic Day. Below are the list of the winners in the field of Medicine.


Dr. Sudarshan K. Aggarwal, Delhi

Dr. C. Venkata S. Ram alias Chitta Venkata Sundara Ram, Andhra Pradesh

Dr. Rajendra Achyut Badwe, Maharashtra

Dr. Taraprasad Das, Orissa

Prof. (Dr.) T.V. Devarajan, Tamil Nadu

Prof. (Dr.) Saroj Chooramani Gopal, Uttar Pradesh

Dr. Pramod Kumar Julka, Delhi

Dr. Gulshan Rai Khatri, Delhi

Dr. Ganesh Kumar Mani, Delhi

Dr. Amit Prabhakar Maydeo, Maharashtra

Dr. Sundaram Natarajan, Maharashtra

Prof. Krishna Chandra Chunekar, Uttar Pradesh

Dr. Vishwa Kumar Gupta, Delhi