SR Homoeopathy Chronic Care & Obesity Center Yashoda Nagar,

SR Homoeopathy Chronic Care & Obesity Center, Yashoda Nagar

R- 102 Kali Puja Chauraha, Near P.N.B, Yashoda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208011

  • 2 Specialities
  • 1 Doctor

About


Specialities

  • Homeopathy
  • Obesity

Doctors List

Name Speciality View Profile
Dr. Avashesh gupta Homeopathy

Map