Bhartiya Yog Sansthan, Rohini

Bhartiya Yog Sansthan, Rohini

Manglam Place, Sector-3, Rohini, Delhi, Delhi - 110085

Contact Number: (011) 27943421, (011) 27943422, (011) 27943423


Services

 • Yam
 • Niyam
 • Asan
 • Pranayam
 • Chakrasan
 • Konasan
 • Sarvangasan
 • Trikonasan
 • Suptvajrasan
 • Gorakshasan
 • Shavasan
 • Matsyasan
 • Bhujangasan
 • Laughter
 • Padottanasan
 • Surya Namaskar
 • Janushirasan
 • Padmasan
 • Gahan Shwasan
 • Halasan

Timings


General Info

Gender

Both Male and Female

Payment Methods


Map