Pantajali Yoga Centre, Kanpur

Pantajali Yoga Centre, Kanpur

Ram Narayan Bazar, Near Bharat Mata Mandir, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001


Services

  • Yoga Classes
  • Power Yoga Classes
  • Meditation Classes

Timings


General Info

Gender

Both Male and Female

Payment Methods

  • Cash

Map