Hospitals in T Nagar, Chennai

Bharathiraja Speciality Hospital & Research Centre

Bharathiraja Speciality Hospital & Research Centre

No 20,G N Chetty Road, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Apollo Clinic

Apollo Clinic T. Nagar

Gopathi Narayana Swamy (G.N.Chetty Road), Old No - 31, New No - 61, T.Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Sai Orthocare Hospitals

Sai Orthocare Hospitals

No.55, Sadullah Street, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Cloudnine Hospital

Cloudnine Hospital Chennai

54 Vijayaraghava road, Near Hyatt hotel, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Radhatri Nethralaya

Radhatri Nethralaya

12, Hindi Prachara Sabha Street, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Krishna Eye & ENT Hospitals

Krishna Eye & ENT Hospitals

No. 39 Burkit Road, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Abhi Care Clinic

Abhi Care Clinic

#18, Sivaprakasam Road , T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Rajan Eye Care Hospital

Rajan Eye Care Hospital T.Nagar

5, Vidyodaya East II Street, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Laser and Laparoscopic Hospital

Laser and Laparoscopic Hospital

New No.121, G.N Chetty Road, T.Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017


Mytreys Pulse Balancing  Santhoshini Acupuncture Clinic

Mytreys Pulse Balancing Santhoshini Acupuncture Clinic

New no 13/2 Old no 33, Chari Street, T.Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600017