Laparoscopic Uro Oncology Hospitals in Kanpur

HCG Regency Oncology Healthcare Kanpur

HCG Regency Oncology Healthcare

HCG Regency Cancer Centre, A-4, Sarvodaya Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

  • 21 Specialities
  • 1 Doctor
Regency Hospital Tower 2, Kanpur

Regency Hospital

A 4, Sarvodaya Nagar, Rawatpur, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

  • 43 Specialities
  • 3 Doctors